Základy latinské lékařské terminologie

Peticenemocnicesusice.cz Základy latinské lékařské terminologie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Dagmar Kozlíková

NÁZEV SOUBORU: Základy latinské lékařské terminologie.pdf

POPIS

Čtvrté vydání učebního textu pro posluchače Lékařské fakulty UK v Plzni. Text obsahuje gramatické partie a slovní zásobu, která umožní studentům porozumět odborným lékařským pojmům, lékařským zprávám, diagnózám a lekařským receptům. Praktická pomůcka i pro postgraduální studium a lékaře.

Základy latinské lékařské terminologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Dagmar Kozlíková. Přečtěte si s námi knihu Základy latinské lékařské terminologie na peticenemocnicesusice.cz

17PBFZOT - Základy odborné terminologie | predmety.fbmi ...

Základy lékařské terminologie jsou předmět seznamující studenty po nástupu na fakultu se základy latiny a medicínské terminologie. Předmět je vyučován v obou semestrech, v letním je zakončen zkouškou. Hodiny jsou jednou týdně, avšak každý vyučující pojímá nutnost docházky a výuku různě.
Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012. V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech.