Ruský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl

Peticenemocnicesusice.cz Ruský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Ľ.B. Trušinová

NÁZEV SOUBORU: Ruský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl.pdf

POPIS

Učebnica ruského jazyka pre 1.-2. ročník stredných škôl . Ministerstvo školstva ju zaradilo do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Dostáva sa Vám do pozornosti učebnica ruského jazyka obohatená farebnými obrázkami.Dočítate sa v nej o zaujímavých ľuďoch, významných udalostiach, naučíte sa orientovať v rôznych jazykových situáciach.

Ruský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ľ.B. Trušinová. Přečtěte si s námi knihu Ruský jazyk pre 1.-2. ročník stredných škôl na peticenemocnicesusice.cz

Ruský jazyk | učebnice ruštiny | preskoly.sk

Český jazyk 5 160 Český jazyk a literatura, Literární seminá ř První cizí jazyk 10 320 Anglický/Německý jazyk, Konverzace v ANJ/NEJ, Korespondence v ANJ/NEJ Druhý cizí jazyk 8 256 Anglický/n ěmecký/francouzský/ špan ělský /ruský jazyk Přírodov ědné vzd ělávání 4 128 Fyzika, Chemie, Základy
2 UEBNICOVÝ FOND PRE RUSKÝ JAZYK 19 2.1 Učebnicа ruského jazyka pre 1. stupeň základnej školy 19 2.2 Ponuka učebníc pre 2. stupeň základných škôl 27 2.3 Ponuka učebníc pre stredné školy 41 2.4 Ponuka učebníc pre jazykové školy a pre samoukov 50