Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989

Peticenemocnicesusice.cz Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Martin Palúch

NÁZEV SOUBORU: Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989.pdf

POPIS

Monografia Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 je výsledkom dlhodobého a systematického výsku mu autorských stratégií v oblasti pôvodnej dokumentárnej tvorby u nás v rozpätí dvadsiatich piatich rokov (1989 – 2014). Jedným z dôvodov jej vzniku je absencia odbornejšie orientovanej publikácie venovanej súčasnej slovenskej dokumentárnej tvorbe. Metodologicky vychádza členenie publikácie z prieniku teoretického a historického výskumu. Okrem analýzy vývojových tendencií dokumentu v sledovanom období obsahuje najmä teoretickú reflexiu konkrétnych diel jednotlivých režisérov. Ohraničenie témy na autorský dokumentárny film zároveň vylúčilo zo zreteľa filmy, ktoré takejto charakteristike nezodpovedajú, neboli distribuované v kinách alebo sú súčasťou televíznej filmovej tvorby.

Trávit čas knihou Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

PDF Ročná správa o riešení projektu APVV-0797-12 „Slovenská ...

kolektiv autorů, Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi, Ostravská univerzita. Fakulta filozofická, 2008; Jarmila Lazíková, Autorský zákon - komentár, Iura Edition, 2013; Martin Palúch, Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989, Občianske združenie Vlna, 2015
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z-- autor: Lazíková Jarmila Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989-- autor: Palúch Martin Autorský zákon. Komentář, 5. vydání-- autor: Chaloupková Holý Autorský zákon. Komentár-- autor: Adamová Zuzana, Hazucha Branislav Autorský zákon. Úzz, 3. vyd, 2020