Energie z biomasy

Peticenemocnicesusice.cz Energie z biomasy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Jiří Beranovský

NÁZEV SOUBORU: Energie z biomasy.pdf

POPIS

Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby výsledný efekt byl optimální z hlediska ekonomického i ekologického.Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic.

Energie z biomasy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Beranovský. Přečtěte si s námi knihu Energie z biomasy na peticenemocnicesusice.cz

Energie z biomasy - Jiří Beranovský; Karel Murtinger ...

Seminář o energetickém využití biomasy vznikl v rámci doktorského projektu „Energie z biomasy" a jeho další existence a pokračování v započaté práci je výrazným pozitivem před lety skončeného projektu. Přeji účastníkům mnoho vědeckých a pracovních úspěchů a doufám v další úspěšné pokračování ...
Jedyną wadą spalania biomasy jest wydzielanie się podczas tego procesu szkodliwych substancji tłuszczy i białek. Energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się nie tylko z jej bezpośredniego spalania, lecz także z jej zgazowania, estryfikacji lub fermentacji.