Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod

Peticenemocnicesusice.cz Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Karel Pavelka

NÁZEV SOUBORU: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod.pdf

POPIS

Tato monografie je výstupem dlouhodobé činnosti členů laboratoře fotogrammetrie, zaměřené na dokumentaci historických památkových objektů. Publikace se věnuje jak tradičním, byť ne zcela běžným metodám dokumentace - např. fotogrammetrii, tak i netradičním novým technologiím dokumentace a průzkumu - 3D skenování (laserovým či triangulačním metodám), georadarovému průzkumu, moderní panoramatické fotografii a využití magnetometru. Kromě popisu jednotlivých metod nalezne čtenář v knize také jejich praktické aplikace, tedy ukázky skutečně prováděných měření, bohatě ilustrované působivými fotografiemi a různými modely.

Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karel Pavelka. Přečtěte si s námi knihu Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Exaktní metody průzkumu památek s využitím ...

Pavelka, Karel: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod Other autors Řezníček, Jan; Bílá, Zdeňka; Pavlík, Milan; Kašička, František
Kniha: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod(Karel Pavelka) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ...