Soudní znalectví

Peticenemocnicesusice.cz Soudní znalectví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Albert Bradáč

NÁZEV SOUBORU: Soudní znalectví.pdf

POPIS

Tento učební text je aktualizovaným vydáním původních skript „Úvod do soudního znalectví“ z roku 2004. V mezidobí došlo ke změně řady přepisů, které bylo nutno zahrnout. Text je určen posluchačům magisterských studijních programů Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství a dále kurzů soudního znalectví, pořádaných Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. V textu je shrnut dosavadní stav poznání v oboru soudního znalectví, zejména technických a ekonomických oborů. Autoři při jeho zpracování vycházeli z dlouholetých zkušeností ústavu při výchově technických znalců a při zpracování znaleckých, převážně revizních posudků.

Soudní znalectví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Albert Bradáč. Přečtěte si s námi knihu Soudní znalectví na peticenemocnicesusice.cz

Jak se stát soudním znalcem? - Znaleckýportál.cz

Českomoravská psychologická společnost - Soudní znalectví. I nadále zveme do svých řad další kolegy a kolegyně, kteří mají zájem diskutovat o četných problémech, které tuto psychologickou praxi provázejí.
SOUDNÍ ZNALECTVÍ PhDr. Mgr. ŠTĚPÁNKA HAVLÍKOVÁ SOUDNĚ ZNALECKÁ ČINNOST - FORENZNÍ PSYCHOLOGIE. Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a pro obor: kultura a školství, odvětví: psychologie / pedopsychologie/. PhDr. ...