Právne nástroje boja s daňovými únikmi

Peticenemocnicesusice.cz Právne nástroje boja s daňovými únikmi Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Vladimír Svitek

NÁZEV SOUBORU: Právne nástroje boja s daňovými únikmi.pdf

POPIS

Problematika daňových únikov je dlhodobo pozorne sledovaný jav.Autor v knihe analyzuje daňové úniky vzťahujúce sa na oblasť dane z pridanej hodnoty. Ďalej opisuje mechanizmus ich fungovania v podobe karuselových podvodov. Z pozície efektívneho nástroja na odhaľovanie daňových únikov definuje pojem daňová kontrola so zdôraznením aspektov jej fungovania a uvádza prostriedky boja proti daňovým únikom tak na strane štátu, ako aj Európskej únie. V oblasti legislatívneho rámca boja proti daňovým únikom čitateľ nájde aj názor odborníka na daňové úniky z praxe, ktorý okrem analýzy ich problematiky podáva vlastné úvahy ohľadom opatrení, ktorých zavedenie má význam v prípadoch zneužitia práva. V monografii je uverejnený rozbor troch judikátov, na úrovni vnútroštátnej a európskej. Všetky tri sa týkajú oblasti daňových únikov, konkrétne zneužitia práva daňovým subjektom. V závere monografie sa nachádza 30 opatrení utvorených vládou Slovenskej republiky. K ich uplatneniu má dôjsť v najbližších rokoch za účelom zvýšenia efektivity boja proti daňovým únikom.

Právne nástroje boja s daňovými únikmi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Svitek. Přečtěte si s námi knihu Právne nástroje boja s daňovými únikmi na peticenemocnicesusice.cz

Brusel vníma istý pokrok v plnení odporúčaní pre Slovensko ...

Štát sa pri naháňaní stoviek miliónov eur do tohtoročného rozpočtu spolieha do veľkej miery na to, že zaberú opatrenia v boji s daňovými únikmi. Kroky by mali pomôcť skresať deficit verejných financií pod Bruselom stanovenú trojpercentnú hranicu.
Nové opatrenia Európskej únie v boji s daňovými únikmi . Slovenské daňové úrady dostanú prístup k všetkým záväzným stanoviskám v rámci EÚ týkajúcim sa vnútroskupinových cezhraničných transakcií, ktorých zmluvnou stranou sú slovenské daňové subjekty . 30.03.2015 | Zdroj: KPMG