Ruština nejen pro samouky učebnice + klíč + 3 CD

Peticenemocnicesusice.cz Ruština nejen pro samouky učebnice + klíč + 3 CD Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Ruština nejen pro samouky učebnice + klíč + 3 CD.pdf

POPIS

Školám (základním, středním i vysokým), jazykovým kursům pro mládež i pro dospělé a hlavně samoukům je určena nová učebnice současně spisovné ruštiny. Vytrvalý uživatel si osvojí základy ruského hláskosloví, výslovnosti a gramatiky, naučí se více než 2000 ruských slov a asi 300 ustálených frází. Výběr témat z nejrůznějších oblastí běžného života vede k porozumění čteného i mluveného jazykového projevu, k nácviku vlastní aktivní konverzace i písemného vyjadřování. Učebnice je doplněna přehledem mluvnice, klíčem ke cvičením, rusko-českým slovníkem všech aktivně osvojovaných slov a dvěma kazetami s nahrávkami audioorálních cvičení a poslechových textů.

Trávit čas knihou Ruština nejen pro samouky učebnice + klíč + 3 CD! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Ruština nejen pro samouky učebnice + klíč + 3 CD a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ruština nejen pro samouky +3CD-MP3 - Anastasia Vasiljeva ...

Ruština nejen pro samouky - učebnice, klíč, CD s MP3. Nová, moderní učebnice přináší základní znalosti ruské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu přes 2000 slov a slovních spojení), frazeologie a výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od az...
Ruština nejen pro samouky +1CD-MP3 ... Součástí učebnice je brožura obsahující klíč ke cvičením a rusko-český slovník, vloženo je též CD s MP3 soubory s více než čtyřmi hodinami nahrávek úvodních textů a většiny cvičení.