Přestupky a jiné správní delikty

Peticenemocnicesusice.cz Přestupky a jiné správní delikty Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1998

AUTOR: Vladimír Flegl

NÁZEV SOUBORU: Přestupky a jiné správní delikty.pdf

POPIS

Tato publikace představuje kompletní přehled všech zákonných úprav přestupků a jiných správních deliktů. Díky její stuktuře v ní získáte příručku pro pohotovou a kvalifikovanou orientaci ve velmi rozsáhlé a nepřehledné úpravě správních deliktů ve všech oblastech společenského života. Knihu jistě využijí všechny obecní a krajské úřady, orgány Policie ČR a jiné správní úřady. Vhodná je také pro studijní účely.

Trávit čas knihou Přestupky a jiné správní delikty! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Přestupky a jiné správní delikty a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Porušení povinností při zpracování osobních údajů ...

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů - HLAVA X - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
 Správní delikty Správní delikt je jedním z druhů deliktů, tedy porušení povinnosti stanovené zákonem. Objektem (chráněným statkem) správních deliktů je zájem na bezporuchovém výkonu veřejné správy. Za správní delikt je označováno protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní úřad (orgán) trest stanovený normou ...