Latinský jazyk - základy

Peticenemocnicesusice.cz Latinský jazyk - základy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Emanuel Jirkal

NÁZEV SOUBORU: Latinský jazyk - základy.pdf

POPIS

Učebnica je určená pre začiatočníkov so všeobecnými jazykovými znalosťami na úrovni vyšších ročníkov stredných škôl.Učebnica má 17 riadnych plus 3 opakovacie lekcie. Obsahujú základy latinského tvaroslovia a skladby. Po ich prebratí by mal byť študent pripravený čítať latinské texty, ale aj prekladať jednoduchšie celky do latinčiny, prípadne sa v latinčine samostatne (najmä písomne) vyjadrovať. Obsah sa dá zvládnuť za dva semestre (jeden školský rok) pri štyroch hodinách týždenne, pri dvoch hodinách týždenne za tri semestre. V prvom prípade je vhodné končiť prvý semester deviatou lekciou. Lekcie sa začínajú slovíčkami, ktoré sú zoradené abecedne do gramatických kategórií, čím sa učiteľovi i študentovi uľahčuje precvičovanie tvaroslovia (napr. tvorenie dvojíc substantívum plus adjektívum, sloveso plus predmet atď.) Dĺžky sú v latinských slovách vyznačované v slovíčkach a v gramatickom výklade. V cvičeniach a v texte v súlade s pôvodným zvykom vyznačené nie sú.Pre budúcich:- filológov - historikov - kňazov - právnikov - lekárov - biológov - farmaceutov

Hledáte knihu Latinský jazyk - základy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Emanuel Jirkal? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Latinský jazyk a literatura - bakalářské studium ...

V českých zemích převládala latina až do husitského období, v Uhrách se udržela jako jazyk státní správy téměř až do poloviny 19. století. Za tu dobu pronikla do češtiny a dalších evropských jazyků spousta latinských slov. Mnohé výrazy převzaté z latiny jsou dnes součástí mezinárodní odborné terminologie.
Doučovatelé předmětu latinský jazyk Vyber město . ... dějepis, základy společenských věd, latinský jazyk, matematika, sociologie. Ahoj, studuji 5. ročníkem na FF MU Učitelství pro střední školy a 3. ročníkem Historii. Bakaláře jsem dělala z oboru Pedagogika také na FF MU. Doučování se věnuji několik let jak ...