Notářský řád

Peticenemocnicesusice.cz Notářský řád Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Radek Ruban

NÁZEV SOUBORU: Notářský řád.pdf

POPIS

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní listiny a různá osvědčení jsou dobrou pomůckou pro praxi. Partie věnované odměně notáře jsou doplněny výpočty odměn i názornými tabulkami.Fundovaný výklad vychází z odborné literatury a praxe, teoretické pasáže jsou zařazeny jen tam, kde je to nezbytně nutné pro objasnění problému a jeho řešení. Komentář zdůrazňuje etickou stránku notářské činnosti i její nepřekročitelné hranice, přičemž cílem je posílení právní jistoty účastníků právních vztahů prostřednictvím asistence notáře při uzavírání právních jednání a zachování dobré pověsti notářské profese.Hlavními přednostmi publikace jsou srozumitelný, hutný a vyčerpávající výklad, ale i přiměřený rozsah publikace a v neposlední řadě také její praktické rozměry umožňující snadnou manipulaci zejména při jednáních mimo kancelář.Komentář je dobrou rukojetí pro notáře a pracovníky notářských kanceláří, ale i advokáty, soudce i studenty.V roce 2018 vyšel komentář notářského řádu z pera Petra Bílka a kolektivu. Zde však platí zásada: Chcete-li mít dobrý komentář, musíte mít komentáře dva.

Trávit čas knihou Notářský řád! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Notářský řád a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Notářský řád - praktický komentář :: Bulletin Advokacie

Notářský řád stanoví další náležitosti pro notářský zápis především na těchto místech: - § 64 odst. 1 - prohlášení o existenci právnické osoby nezapsané ve veřejném rejstříku, - § 64 odst. 2 - prohlášení svědků totožnosti,
Domovní, platební, jednací a volební řád-platné od 23092014.pdf (471608) Notářský zápis o změně stanov.pdf (549639) Změny těchto základních dokumentů řádně schválené shromážděním: 24.5.2018 došlo k doplnění Platebního řádu následujícím způsobem: