Stěhování národů a východ Evropy

Peticenemocnicesusice.cz Stěhování národů a východ Evropy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Zdeněk Měřínský

NÁZEV SOUBORU: Stěhování národů a východ Evropy.pdf

POPIS

Kniha Stěhování národů a východ Evropy volně navazuje na již vyšlou knihu J. Bednaříkové Stěhování národů, která zkoumala postupné pronikání Germánů na území říše západořímské ve 3. až 8. století. Právě vydávané dílo se zaměřuje na toto období ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední Asii. Líčí postup slovanských kmenů na Balkán a jejich šíření až hluboko na území říše Byzantské, arabskou expanzi do Přední Asie a do Egypta a rovněž i vnitřní změny v Byzanci náporem těchto útočníků způsobené.Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především dějinami západní a jižní Evropy mezi 3. a 8. stoletím a zkoumala postupné pronikání Germánů na území říše západořímské, právě vydávané dílo se zaměřuje na toto období (někde až po zlom tisíciletí) ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední Asii. Líčí postup slovanských kmenů na Balkán a jejich šíření až hluboko na území říše Byzantské, arabskou expanzi do Přední Asie a do Egypta a rovněž i vnitřní změny v Byzanci náporem těchto útočníků způsobené. Obdobně jako v díle Stěhování národů zaměřili se i zde autoři zvláště na proces christianizace a právní vývoj v průběhu této dramatické epochy.

Trávit čas knihou Stěhování národů a východ Evropy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Stěhování národů a východ Evropy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha Stěhování národů a Východ Evropy - Byzanc, Slované ...

Stěhování národů a Východ Evropy. Bednaříková, Jarmila. Vydání: Vyšehrad 2013 ... Volné pokračování knihy Stěhování národů od téže autorky. Věnuje se dalším etnikům, která se podílela na změnách evropského prostoru v období mezi antikou a středověkem - zejména Slovanům a Arabům, ale i Avarům a dalším ...
Stěhování národů změnilo etnickou i politickou strukturu Evropy a významně ovlivnilo její další osudy. Kmenové svazy Gótů , Franků , Vandalů , Langobardů , Burgundů a dalších Germánů, uvedené do pohybu roku 375 vpádem kočovných Hunů do severního Černomoří , křižovaly několik desetiletí Evropou.