Přímluvy - všeobecná modlitba veřících

Peticenemocnicesusice.cz Přímluvy - všeobecná modlitba veřících Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

AUTOR: Jan Rückl

NÁZEV SOUBORU: Přímluvy - všeobecná modlitba veřících.pdf

POPIS

Kniha přímluvných modliteb je pomůckou ke slavení katolické liturgieV přímluvách (přesněji všeobecné modlitbě věřících) se bohoslužebné shromáždění společně modlí za celou církev a celý svět. Přímluvy shromážděné v této sbírce se snaží pravdivě vystihnout skutečné potřeby současných křesťanů i našeho současného světa a zároveň jsou inspirovány biblickými texty, které jsou při bohoslužbách čteny. Sbírka je strukturována podobně jako ostatní liturgické podle jednotlivých dob a svátků církevního roku vč. všedních dnů. Kniha má potřebné církevní schválení k užívání v liturgii.

Trávit čas knihou Přímluvy - všeobecná modlitba veřících! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Přímluvy - všeobecná modlitba veřících a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Přímluvy Všeobecná modlitba věřících - Knihy.cz

Přímluvy - liturgické texty(Rückl Jan) - Kniha přímluvných modliteb je pomůckou ke slavení katolické liturgie Přímluvy shromážděné v této sbírce se snaží pravdivě vystihnout skutečné potřeby současných křesťanů i našeho současného světa. Zároveň jsou inspirovány biblickými texty, které jsou při bohoslužbách čteny.
To je modlitba přímluvy. Není to jednoduché předkládání proseb Bohu, i když i to je dobré, pokud to vyjadřuje naši důvěru v Boha a v Jeho milující prozřetelnost v našich životech. Modlitba přímluvy je držení potřeb lidí a situací ve světě kolem nás v našich srdcích. Zde je objímáme Boží láskou.