Džihád

Peticenemocnicesusice.cz Džihád Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1997

AUTOR: Miloš Mendel

NÁZEV SOUBORU: Džihád.pdf

POPIS

Islámská koncepce šíření víry.Arabista a islamista Miloš Mendel, vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR, ve své knize provádí historickou rekonstrukci džihádu jako jednoho ze základních pojmů islámské věrouky a práva. Na základě rozboru koránu a bohaté literatury vymezuje typy a sleduje proměny džihádu od vzniku islámu až do současnosti. Poukazuje například na to, že džihád se na Západě překládá nepřesně jako "svatá válka" a v povědomí evropské veřejnosti se stal poněkud neoprávněně synonymem násilí, teroru a nenávisti islámského Východu vůči Západu. Autor si všímá právního vymezení pojmu, využití džihádu v boji muslimských národů s evropským kolonialismem i jeho pojetí ve smyslu soustavného upevňování osobní zbožnosti a šíření víry formou misie.

Trávit čas knihou Džihád! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Džihád a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Džihád

Džihád - arabské slovo, jež ve spojení s islámem vyvolává v mnoha lidech hrůzu a odpor. Kritici islámu používají tento termín jako synonymum pro násilí. Obhájci islámu naopak tvrdí, že džihád je úsilím jednotlivce, vyvinutým vůči sobě samému, a násilí člověka proti člověku se dotýká pouze okrajově. Jak je to ovšem v islámské teologii s džihádem ...
Džihád proti vůdcům nevíry, útlaku a inovace je třech podtypů: džihád rukou (tj. fyzický boj), pokud je toho dotyčný schopen, nebo (pokud toho schopen není) jazykem, anebo (pokud není schopen ani toho) srdcem (tj. tím, že jejich činy odmítá, nenávidí a považuje za zlé).