Vizuálna gramotnosť

Peticenemocnicesusice.cz Vizuálna gramotnosť Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Božena Šupšáková

NÁZEV SOUBORU: Vizuálna gramotnosť.pdf

POPIS

Publikácia kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe doterajšie poznatky danej problematiky a obohacuje ich o nove originálne poznanie v oblasti vizuálnej kultúry. Keďže prechádzame od verbálneho k vizuálnemu vnímaniu a obrazy formujú našu každodennú skúsenosť a vedu k utváraniu nových foriem vnímania, citlivosti, myslenia a chápania sveta, akcentujeme potrebu vizuálnej gramotnosti. V tejto súvislosti publikácia prináša prehľad o viacerých teóriách zaoberajúcich sa touto problematikou. Monotematicky sa zameriava na vizuálnu gramotnosť ako schopnosť jedinca vytvárať významy zo všetkého čo vidí, nachádzať zmysel vo všetkom, čo vníma. Z hľadiska nastolenej problematiky, vzájomných súvislostí a pojmov je publikácia koncipovaná monolitne, zaoberá sa širokou škálou otázok súvisiacich s vizuálnou gramotnosťou v kultúrnom prostrední. Skúma ako obrazy nadobúdajú, získavajú významy, ako sú interpretované. V jednotlivých kapitolách rozpracováva teoretický model vizuálnej gramotnosti – vizuálne vnímanie, vizuálne myslenie, vizuálny jazyk a vizuálna komunikácia, učenie sa, resp. rozvíjanie vizuálnych schopností – ako fundamentálne koncepty vizuálnej gramotnosti. Záverečnú časť publikácie tvorí slovník najviac frekventovaných výrazov vizuálnej komunikácie. Kniha je určená pre pomerne široký okruh čitateľov, ktorí chcú preniknúť do súčasného vnímania vizuálnej gramotnosti.

Trávit čas knihou Vizuálna gramotnosť! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Vizuálna gramotnosť a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vizuálna gramotnosť (Božena Šupšáková) > kniha | PreSkoly.sk

Mgr. Timotej BLAŽEK Doctoral thesis Objekt ako podnet na rozvoj myslenia a vizuálnej gramotnosti Object as an Impulse for the Development of Thought and Visual Literacy
Kniha: Vizuálna gramotnosť - Božena Šupšáková Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou , GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na našich výdejnách v Brně, Praze a Plzni.