Premeny (Metamorfózy)

Peticenemocnicesusice.cz Premeny (Metamorfózy) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Martin Štofan Fatranský

NÁZEV SOUBORU: Premeny (Metamorfózy).pdf

POPIS

Básnická zbierka Premeny (Metamorfózy) prírody, života, duše, viery, lásky a vzťahov predstavuje pohľad na rôzne témy. Človek ako Bio-psycho-sociálno-spirituálna bytosť je v interakcii s prostredím. Táto zbierka vznikala asi počas 15-tich rokov a niektoré texty boli upravené a aj skrátenépočas posledných dvoch rokov. Skladá sa z troch samostatných častí.Prvá časť s názvom Príroda obsahuje básne opisujúce prírodu, hory, ale tiež interakcie človeka a prírody. Druhá časť s názvom Sociálne je tvorená textami vo vzťahu k téme človek, láska, spoločnosť a viera. Tretia časť obsahuje básne označené ako Psycho, ktoré pojednávajú o ľudskej psychike, sociálnej patológii, ale sú zároveň aj kritikou spoločnosti. Tretiu časť predchádza krátky predhovor autora. Ilustrácie knihy nakreslila RNDr. Marcela Pajurková a fotografie, ktoré túto publikáciu dopĺňajú, pochádzajú od autora knihy Mgr. Martina Štofana Fatranského. Text prešiel korekciou a jazykovou úpravou Mgr. Márie Bajnokovej a Mgr. Jarmily Strechovej.Cieľom tejto básnickej zbierky je potešiť myseľ a srdce váženého čitateľa, tiež ho viesť aj k hlbšiemu premýšľaniu, či sebareflexii.S úctou autor básní a fotografií Martin Štofan Fatranský.

Trávit čas knihou Premeny (Metamorfózy)! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Premeny (Metamorfózy) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Premeny, blogy | Naničmama.sk

izochemická metamorfóza — geol. typ (druh) metamorfózy (premeny) pôvodnej horniny (protolitu), pri ktorom sa neprináša materiál zvonka, t. j.
11.11.2010 Stonek, jeho stavba, funkce, modifikace a význam. (2/32) 5 Typy stonků podle tvaru a konzistence 1. Byliny - dužnatý nedřevnatý stonek • Lodyha - stonek s listy v tentýž rok vyroste a odumře -brambor • Stvol - bezlistý stonek zakončený květem (květenstvím) - smetanka, prvosenka • Stéblo - dutý, článkovaný stonek trav