Akutní stavy v kontextu

Peticenemocnicesusice.cz Akutní stavy v kontextu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Jan Bydžovský

NÁZEV SOUBORU: Akutní stavy v kontextu.pdf

POPIS

Kniha představuje moderně pojatou učebnici oboru urgentní medicíny. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně řazeny a stručně jsou zde rozebrány téměř všechny stavy, se kterými se lékař či zdravotnický záchranář v přednemocniční neodkladné péči může setkat. Je zde kladen důraz především na příznaky a projevy konkrétního onemocnění a diagnostiku a léčbu v podmínkách mimonemocničních, kdy jsou tyto možnosti specifi cky omezené. Kniha je z tohoto důvodu předkládána všem zdravotním složkám prvního styku jednak pro získání základního, ale komplexního přehledu o oboru urgentní medicíny, jednak pro doplnění či získání znalostí k řešení konkrétní naléhavé situace.

Trávit čas knihou Akutní stavy v kontextu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Akutní stavy v kontextu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Akutní stavy v kontextu (Jan Bydžovský) | Martinus

Vracení: v ústřední knihovně v samoobslužném automatu ve foyer, v ostatních knihovnách u pultů. Půjčování: u vybraných pultů výhradně na základě objednávek a rezervací - vyčkejte oznámení o vyřízení emailem či SMS. Objednávky a zpozdné se do konce května neplatí. ... Akutní stavy v kontextu.
4 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V PNEUMOLOGII . 4.1 Akutní dušnost . 4.2 Akutní obstrukce horních cest dýchacích . 4.3 Akutní obstrukce dolních cest dýchacích (asthma bronchiale, CHOPN) 4.4 Hemoptýza a hemoptoe . 4.5 Pneumonie . 4.6 Pneumothorax . 5 VYBRANÉ AKUTNÍ STAVY V NEFROLOGII A UROLOGII . 5.1 Akutní selhání ledvin . 5.2 Akutní ...