Bitvy, které změnily svět

Peticenemocnicesusice.cz Bitvy, které změnily svět Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: William Weir

NÁZEV SOUBORU: Bitvy, které změnily svět.pdf

POPIS

Zůstává smutnou skutečností, že střety a krveprolití hrají v některých zlomových bodech historie lidstva klíčovou roli. Ještě smutnější je, nakolik válka stále pro lidské společenství představuje základní způsob, jak prosazovat nezlomnou vůli. Tato kniha neoslavuje války, nýbrž nabízí pohled na pět desítek bitev, o kterých je autor přesvědčen, že měly na historii lidstva nejvýznamnější dopad. To, čím byla příslušná bitva pozoruhodná, nespočívá nutně pouze v počtu osob, které se jí účastnily nebo v ní zahynuly, ba ani v rozsahu území, kterého se týkala, nýbrž v míře, jakou ten či onen ozbrojený střet natrvalo přispěl k proměně světa. Popisované bitvy jsou řazeny podle toho, jaký vztah mají k současnosti; některé se odehrály velice dávno, jiné relativně nedávno. Jde o střety vybojované na obranu demokracie, k obhajobě zájmů určitého společenského řádu, vymýcení anarcie, ale také o bitvy směřující k prosazení idejí západní civilizace, případně naopak k jejich potírání. Kniha se soustřeďuje především na dopad a důsledky jednotlivých střetnutí. Některé ze zařazených bitev jsou nám známé, jako například letecká bitva o Británii, která zabránila nacistům ve vylodění na britské ostrovy a výrazně přispěla k porážce Německa ve druhé světové válce, jiné jsou méně známé, ale významem nijak nezaostávají. Proto je jen dobře, že autor je řadí vedle sebe a dává nám možnost důkladného porovnání.Překlad: Jan Mrlík

Hledáte knihu Bitvy, které změnily svět? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je William Weir? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Bitvy, které změnily svět - Andrew Humphreys | Databáze knih

Bitvy, které změnily svět - R. G. Grant, Andrew Humphreys, Philip Parker. Kolik bitev v dějinách lidstva změnilo současný svět? Klíčové vojenské konflikty spoluutvářely hranice států, politické uspořádání, kulturní základy, a tedy životy lidí. Tato jedinečná, bohatě graficky pojatá kniha přibližuje ...
Bitvy, které změnily svět - R. G. Grant, Andrew Humphreys, Philip Parker. Kolik bitev v dějinách lidstva změnilo současný svět? Klíčové vojenské konflikty spoluutvářely hranice států, politické uspořádání, kulturní základy, a tedy životy lidí. Tato jedinečná, bohatě graficky pojatá kniha přibližuje ...