Slovenský jazyk 6

Peticenemocnicesusice.cz Slovenský jazyk 6 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: Lucia Žigová

NÁZEV SOUBORU: Slovenský jazyk 6.pdf

POPIS

Zbierka úloh a cvičení je úzko spätá s učebnicou J. Krajčovičovej, M. Caltíkovej a L. Žigovej. Členenie zbierky korešponduje s učebnicou, dopĺňa vyučovanie slovenského jazyka na ZŠ o zaujímavé úlohy, ktoré rozvíjajú tvorivosť a precvičujú gramatické javy preberané v 6. ročníku ZŠ. Zbierka bola schválená Ministerstvom školstva SR.* Zhovárame sa* Zlatistým štetcom* Hlásatelia majú opäť slovo* Dramatizujeme povesť* Truhlička na slovíčka* Dramatizujeme rozprávku* Slová na počkanie* Reprodukujeme sci-fi príbeh...

Slovenský jazyk 6 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lucia Žigová. Přečtěte si s námi knihu Slovenský jazyk 6 na peticenemocnicesusice.cz

testy komparo 2014 /2015 slovenský jazyk | Zones.sk

Datakabinet / Všetky vzdelávacie materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Slovenský jazyk a literatúra / Syntax/Skladobná rovina jazyka / Základné vetné členy / Výstupný test zo SJL (6. ročník)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom) Pridaný: 08.05.2020 14:26 Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných