Teorie korporátního práva

Peticenemocnicesusice.cz Teorie korporátního práva Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Aleš Rozehnal

NÁZEV SOUBORU: Teorie korporátního práva.pdf

POPIS

Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické produkce. Korporátní právo řeší tři základní zdroje konfliktů, a to konflikty mezi managery a akcionáři, konflikty mezi majoritními a minoritními akcionáři a konflikty mezi akcionáři a dalšími smluvníky korporace, zejména zaměstnanci a věřiteli. Publikace se zabývá všemi důležitými problémy korporátního práva a nabízí různé alternativy jejich řešení. V případě, že se vyskytují rozdíly mezi různými jurisdikcemi, snaží se kniha vystopovat původ těchto rozdílů a identifikovat to, co je korporátnímu právu společné a jaké jsou jeho teoretické základy. Kniha podává ucelený pohled na roli a strukturu korporátního práva a nabízí charakteristiku jednotlivých institutů korporátního práva, jejich alternativy, ale i důvodu jejich existence.

Teorie korporátního práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Aleš Rozehnal. Přečtěte si s námi knihu Teorie korporátního práva na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Teorie korporátního práva - Aleš Rozehnal | Knihy ...

Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické pro
Teorie korporátního práva. 267 K č. Do košíku Regionální integrační procesy. 462 ...