Management

Peticenemocnicesusice.cz Management Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Vladimír Žáček

NÁZEV SOUBORU: Management.pdf

POPIS

Studijní text zprostředkovává studentům základní informace z managementu, které by měly patřit k odborným znalostem každého vysokoškoláka bez ohledu na studijní obor. Znalost a schopnost aplikace metod a technik spjatých s managementem by měla být samozřejmostí ve všech typech podnikatelských a nepodnikatelských subjektů. Odborně vzdělaný manažer musí zvládat vedení týmu, způsoby odměňování, realizaci organizačních změn, rozvoj programů služeb pro zákazuníky, uplatňování programů rozvoje a vzdělávání pracovníků a využívání prudce se rozvíjejících informačních a komunikačních systémů a technologií ve své manažerské práci.

Trávit čas knihou Management! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Management a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Duden | Management | Rechtschreibung, Bedeutung ...

20 synonyms of management from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 21 related words, definitions, and antonyms. Find another word for management. Management: the act or activity of looking after and making decisions about something.
Řízení (běžně se používá anglický pojem Management) znamená mít pod svým vedením, ovládat, spravovat, regulovat, usměrňovat.Je to tedy souhrnný pojem - sada dovedností, technik, metod a principů pomocí kterých se plánuje, organizuje, koordinuje a usměrňuje práce lidí a to tak, aby bylo dosaženo určených cílů organizace.