Management

Peticenemocnicesusice.cz Management Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Vladimír Žáček

NÁZEV SOUBORU: Management.pdf

POPIS

Studijní text zprostředkovává studentům základní informace z managementu, které by měly patřit k odborným znalostem každého vysokoškoláka bez ohledu na studijní obor. Znalost a schopnost aplikace metod a technik spjatých s managementem by měla být samozřejmostí ve všech typech podnikatelských a nepodnikatelských subjektů. Odborně vzdělaný manažer musí zvládat vedení týmu, způsoby odměňování, realizaci organizačních změn, rozvoj programů služeb pro zákazuníky, uplatňování programů rozvoje a vzdělávání pracovníků a využívání prudce se rozvíjejících informačních a komunikačních systémů a technologií ve své manažerské práci.

Trávit čas knihou Management! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Management a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

management是什么意思_management的翻译_音标_读音_用法_例句_爱词霸在线词典

management studies npl plural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (college course of study) management, sviluppo manageriale nm sostantivo maschile : Identifica un essere, un oggetto o un concetto che assume genere maschile: medico, gatto, strumento, assegno, dolore
management definition: 1. the control and organization of something: 2. the group of people responsible for controlling…. Learn more.