Chrámy

Peticenemocnicesusice.cz Chrámy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Karol Kállay

NÁZEV SOUBORU: Chrámy.pdf

POPIS

V spontánnych prejavoch tvorcov drevených kostolíkov sa harmonicky spája duchovné i umelecké dedičstvo Východu i Západu. Z tristo sa ich zachovalo asi päťdesiat. Vyrástli pred niekoľkými storočiami uprostred lesov severovýchodu Slovenska. Tvorili a tvoria posvätný priestor, ktorý vyznieva v plnom zmysle a bohatosti až vtedy, keď sa v ňom slávi liturgia, pre ktorú vznikli. Pre starobylosť i aktuálne posolstvo "vyjadrujúce multikonfesionálnu a multikulturálnu symbiózu" bolo v júli 2008 osem z nich zaradených aj do svetového kultúrneho dedičstva medzinárodnej organizácie UNESCO.Tri štvrtiny zo všetkých zachovaných kostolíkov slúžia gréckokatolíckemu obradu, v ktorom je centrálnym miestom svätyňa oddelená ikonostasom, najkrajším a symbolicky najbohatším prvkom týchto chrámov. Práve ten je aj dominantou fotografií Karola Kállaya a sprievodného meditačného slova Mariána Gavendu. Fotografie i reflexie učia medzi riadkami bežnej reality života čítať duchovné posolstvá. V tom spočíva originálne podanie i stále nová aktuálnosť tohto diela. Knihu dopĺňajú texty Miloša Dudáša, ktorý čitateľovi približuje architektúru drevených kostolíkov.

Chrámy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karol Kállay. Přečtěte si s námi knihu Chrámy na peticenemocnicesusice.cz

Architektura starověkého Egypta - Wikipedie

Jednotlivé chrámy jsou roztroušeny v tropické džungli na ploše téměř tří kilometrů, každý z nich je zasvěcen jinému bohu a má vlastní jméno. Veřejnosti jsou nepřístupné, takže procházet se můžete pouze po schodištích a přilehlých prostorech, s trochou trpělivosti a štěstí se vám podaří navštívit i ...
Nejkrásnější buddhistické chrámy a místa světa najdete převážně v zemích jihovýchodní Asie. Architektura těchto památek vás dozajista ohromí - monumentální stupy, kláštery na vrcholcích kopců, barvité výjevy z Buddhova života.