Chrámy

Peticenemocnicesusice.cz Chrámy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Karol Kállay

NÁZEV SOUBORU: Chrámy.pdf

POPIS

V spontánnych prejavoch tvorcov drevených kostolíkov sa harmonicky spája duchovné i umelecké dedičstvo Východu i Západu. Z tristo sa ich zachovalo asi päťdesiat. Vyrástli pred niekoľkými storočiami uprostred lesov severovýchodu Slovenska. Tvorili a tvoria posvätný priestor, ktorý vyznieva v plnom zmysle a bohatosti až vtedy, keď sa v ňom slávi liturgia, pre ktorú vznikli. Pre starobylosť i aktuálne posolstvo "vyjadrujúce multikonfesionálnu a multikulturálnu symbiózu" bolo v júli 2008 osem z nich zaradených aj do svetového kultúrneho dedičstva medzinárodnej organizácie UNESCO.Tri štvrtiny zo všetkých zachovaných kostolíkov slúžia gréckokatolíckemu obradu, v ktorom je centrálnym miestom svätyňa oddelená ikonostasom, najkrajším a symbolicky najbohatším prvkom týchto chrámov. Práve ten je aj dominantou fotografií Karola Kállaya a sprievodného meditačného slova Mariána Gavendu. Fotografie i reflexie učia medzi riadkami bežnej reality života čítať duchovné posolstvá. V tom spočíva originálne podanie i stále nová aktuálnosť tohto diela. Knihu dopĺňajú texty Miloša Dudáša, ktorý čitateľovi približuje architektúru drevených kostolíkov.

Trávit čas knihou Chrámy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Chrámy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Šíp | Nejstarší chrámy světa

Chrámy a chrámové komplexy byla kultovní místa, "obydlí bohů", často spojená s pohřebišti. S jejich provozem byl spojen i hospodářský život a v přilehlých sídlištích žily stovky lidí. Velké komplexy mají vstupní alej soch, mohutnou bránu a vlastní chrám, často se sloupovou síní.
Chrámy Khajuraho, zapsané ve fondu světového dědictví UNESCO, jsou považovány za jeden ze „sedmi divů" Indie. Jsou překrásným příkladem indických architektonických stylů, a staly se velmi populárními díky jejich výmluvnému vyobrazení tradičních způsobů milostného života ve středověku. Chrámy Khajuraho Chrámy Khajuraho se nacházejí ve střední Indii ve ...