Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku

Peticenemocnicesusice.cz Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Radovan Čikeš

NÁZEV SOUBORU: Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku.pdf

POPIS

Publikácia sa zaoberá vzťahmi štátu a cirkví na Slovensku so zreteľom na vývoj po roku 1989. Kniha vychádza dvadsať rokov po udalostiach z novembra 1989, ktoré priniesli zmeny v spoločnosti výrazne ovplyvňujúce náboženskú slobodu, ako aj vzájomnú koexistenciu medzi štátom a cirkvami pôsobiacimi u nás. Tieto zmeny a ich chronologický vývoj, komparácia s ostatnými krajinami i následná analýza sa stali zaujímavým námetom pre túto publikáciu.

Trávit čas knihou Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vydavateľstvo Ústav pre vzťahy štátu a cirkví | Martinus

- refunduje finančné náklady na geodetické práce súvisiace s plnením osobitného predpisu o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam, - vytvára predpoklady na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností,
V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadna inštitúcia, ktorá by dokázala adekvátne nahradiť poslanie a činnosť ÚVŠC, zahŕňajúce výskum religiozity, analýzu vzťahov štátu a cirkví, poradenskú službu a v neposlednom rade rozvoj odbornej spolupráce s expertmi a inštitúciami zastúpenými v rôznych krajinách sveta.