Zákon o verejnom obstarávaní

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o verejnom obstarávaní Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Zákon o verejnom obstarávaní.pdf

POPIS

Autorský kolektív na čele s majiteľom špecializovanej právnej firmy spracoval komplexnú,prakticky zameranú publikáciu k právnej úprave verejného obstarávania. Autori podrobne rozpracovali jednotlivé ustanovenia zákona po dvoch veľkých novelizáciách v prvom polroku 2013 a ku každému komentovanému ustanoveniu uviedli vysvetlivky.

Hledáte knihu Zákon o verejnom obstarávaní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

Zistite viac o povinnej elektronizácii. Elektronické verejné obstarávanie ako proces elektronizácie celého postupu verejného obstarávania, prichádza do platnosti dňom 19. októbra 2018. Verejné inštitúcie sú tak od tohto dátumu povinné používať IT riešenie na elektronizáciu verejných obstarávaní.
Zákon o verejnom obstarávaní (§ 2 ods. 1) definuje verejné obstarávanie ako pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Konkrétne ide o zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií ...