Obchodné spoločnosti

Peticenemocnicesusice.cz Obchodné spoločnosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Alexander Škrinár

NÁZEV SOUBORU: Obchodné spoločnosti.pdf

POPIS

V legislatíve Slovenskej republiky sa v roku 2008 pripravoval a následne aj schválil legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. V legislatívnom zámere sa nepočíta s úpravou práva obchodných spoločností, ktoré bude mať samostatnú právnu úpravu. Z tohto dôvodu je venovaná zvýšená pozornosť problematike právnej úpravy obchodných spoločností.V publikácii sú uverejnené príspevky, ktoré odzneli na Medzinárodnej konferencii učiteľov z katedier obchodného práva, ktorá sa konala v Smoleniciach v roku 2008 k problematike práva obchodných spoločností. Na konferencii vystúpili renomovaní autori českého a slovenského obchodného práva aj viacerí mladí predstavitelia novej vlny teórie a praxe obchodného práva.V prvej časti zborníka sú príspevky zamerané na praktické problémy aplikácie práva obchodných spoločností (najmä na postavenie akcionára bez účastníckych cenných papierov, nové pohľady na spoločnosť s ručením obmedzeným, na výkon práv spoločníkov, ich zmluvné vzťahy, problémy s obchodným podielom, zodpovednosťou štatutárnych orgánov).V druhej časti zborníka sú príspevky venované problematike vplyvu komunitárneho práva na zmluvné právo SR, vplyv transpozície smerníc na obchodné právo, k otázke fixácie cien, k problematike zadávania verejných zákazok, úvahy nad zmenami Obchodného zákonníka od 1.januára 2008 v SR.V príspevkoch odznelo veľa zaujímavých podnetov s súvislosti s výkladovými otázkami, ako aj námety na ich riešenie de lege lata a de lege ferenda, ktoré sa môžu použiť aj v pripravovaných legislatívnych úpravách.

Hledáte knihu Obchodné spoločnosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Alexander Škrinár? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Akciová spoločnosť - Wikipédia

Obchodné spoločnosti. Obchodné spoločnosti. Oblasti. Obchod, podnikanie, obchodné právo (1190) Bezpečnostné služby (17) Ceny (56) Družstv ...
Úvod » Obchodné právo » Obchodné spoločnosti Knihy: Obchodné spoločnosti Usporiadať podľa Názvu Ceny Datumu vloženia Vzostupne Zostupne