Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady

Peticenemocnicesusice.cz Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Blanka Tomančáková

NÁZEV SOUBORU: Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady.pdf

POPIS

Přehledně sestavená a srozumitelně napsaná praktická příručka se zaměřuje na aktuální problémy, které se vyskytují v souvislosti se smlouvami, v nichž na jedné straně vystupuje spotřebitel a na straně druhé osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Autorka se postupně zabývá prodejem zboží v obchodě (se zaměřením na uplatnění práva z odpovědnosti za vady, prodejem zboží přes internet, nároky vyplývajícími spotřebiteli z vad zboží, reklamačními lhůtami, odstoupením od smlouvy, smluvními pokutami ad.), smlouvou o dílo, cestovní smlouvou ad. Popisuje přitom typické, nejčastěji se vyskytující situace, a představuje způsoby řešení problémů, na které spotřebitel při uplatňování svých práv může narazit, včetně možnosti obrátit se s podnětem na Českou obchodní inspekci. Publikace je určena nejen právníkům, ale zejména široké veřejnosti – spotřebitelům, kterým umožňuje se rychle zorientovat v právní problematice a najít řešení v situacích, ve kterých jim druhá strana – nejčastěji prodávající – tvrdí určité skutečnosti, které si běžný spotřebitel nemá možnost jinak ověřit.

Trávit čas knihou Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Univerzita Karlova V Praze Právnická Fakulta

Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady-20 %. Není skladem. 251 Kč 228 Kč bez DPH. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady-19 %.
V prvých řádcích je nezbytné věnovat jistou část pojmu sídla, jehož definici nalezneme v zákonném ustanovení § 136 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"), který v odst. 1 stanoví, že při ustavení právnické osoby se určí její sídlo.Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.