Nový pomocník z matematiky 5

Peticenemocnicesusice.cz Nový pomocník z matematiky 5 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Martina Totkovičová

NÁZEV SOUBORU: Nový pomocník z matematiky 5.pdf

POPIS

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.V tejto časti Nového pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete:Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000; Základné pravidlá rysovania; Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000; Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice; Čísla väčšie ako 10 000.

Hledáte knihu Nový pomocník z matematiky 5? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Martina Totkovičová? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Kniha Nový pomocník z matematiky 7 | Knihy pre každého

Informácie o knihe. Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.
Srovnání cen Nový pomocník z matematiky 5. ročník - 1. časť pracovná učebnica. Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. Cena 101 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně.