Horní právo

Peticenemocnicesusice.cz Horní právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Roman Makarius

NÁZEV SOUBORU: Horní právo.pdf

POPIS

Stanoviska státní báňské správy k jednotlivým ustanovením zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Publikace je doplněna i vybranými stanovisky dalších ústředních orgánů státní správy a několika rozhodnutími soudů. Publikace je současně vyjádřením názoru státní báňské správy na aplikaci horních předpisů v praxi.

Trávit čas knihou Horní právo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Horní právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

PTR 8 Horní právo (850 Kč) | Aukro

Ilustrační foto Foto: Milan Malíček, Právo. Muž v Horní Plané ohrožoval lidi pistolí. Zadržela ho zásahová jednotka „Muž v tmavém oblečení nejprve vystřelil z pistole před bowlingem v Horní Plané a pak pistolí ohrožoval skupinu mužů na místním sídlišti. Poté odešel směrem k vlakovému nádraží a pistoli zahodil.
Horní zákon (44/1988 Sb.) - O. Vícha - průběžná aktualizace titulu Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) - V. Kalvodová / J. Kuchta / P. Škvain Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (61/1988 Sb.