Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Peticenemocnicesusice.cz Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Kvetoslava Mojtová

NÁZEV SOUBORU: Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl.pdf

POPIS

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen sa podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické informácie.Pre žiakov s mentálnym postihnutím (variant A) s VJS/8.ročník

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kvetoslava Mojtová. Přečtěte si s námi knihu Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl na peticenemocnicesusice.cz

Zemepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych ...

> Naučná a odborná literatura > Zemepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl. Zemepis Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl ... Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s ...
Kniha.cz je internetové knihkupectví Mladé fronty, které nabízí kvalitní knihy online za atraktivní ceny.