Pod zástavou Kurucov

Peticenemocnicesusice.cz Pod zástavou Kurucov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Peter Kónya

NÁZEV SOUBORU: Pod zástavou Kurucov.pdf

POPIS

V priebehu viac ako poldruha storočia priniesla historická veda široké spektrum názorov na protihabsburské povstania a často protichodné hodnotenia ich jednotlivých udalostí, v závislosti nielen od obdobia a miesta ich vzniku, ale i národností, konfesie či politických postojov historikov, a to aj vnútri národných historiografií. Kniha má preto nielen ambíciu podať prehľad genézy ich najdôležitejších udalostí a procesov, ich príčin, priebehu a dôsledkov v kontexte vnútropolitického vývinu krajiny i medzinárodných podmienok. Snaží sa ich hodnotiť objektívne, bez predpojatosti a predsudkov, bez nekritického vyzdvihovania či zatracovania ich vodcov, v dobovom historickom kontexte.Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských univerzít odboru história, archívnictvo a učiteľstvo dejepisu, ako doplnková študijná literatúra pre predmety slovenské dejiny raného novoveku a iné povinne voliteľné a výberové predmety. Popri študentoch má ambíciu osloviť aj učiteľov dejepisu na základných a stredných školách a všetkých milovníkov našej histórie.

Pod zástavou Kurucov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Kónya. Přečtěte si s námi knihu Pod zástavou Kurucov na peticenemocnicesusice.cz

Pod zástavou Kurucov - Peter Kónya - Megaknihy.sk - Peter ...

Pod zástavou Kurucov. Autor: Peter Kónya, prof. Ilustroval: ---- Počet strán: 573 Spotrebiteľská cena: 23.90 € Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. Cena pre Vás: 19.90 € Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských univerzít odboru história, archívnictvo a učiteľstvo dejepisu, ako doplnková študijná literatúra pre predmety slovenské dejiny raného novoveku a ...
Ako tí prví Rusi a Poliaci, ktorí pri vpáde Rákóciho do Uhorska dopomohli mu pri Beregsáse k víťazstvu a sprevádzali ho víťazne za Tisu, nevydržali dlho pod jeho zástavou pre neznášanlivosť a pýchu maďarských kurucov; podobne i palatín Potocki s pomocným vojskom svojím nemohol dlho znášať urážlivé chovanie sa ...