Stavební právo

Peticenemocnicesusice.cz Stavební právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Stavební právo.pdf

POPIS

Praktická příručka komplexně popisuje problematiku stavebního práva v nové právní úpravě z pohledu veřejnoprávního. Charakterizuje základní instituty a základní pojmy územního plánování a popisuje jednotlivé typy správních řízení v režimu stavebního zákona (tj. řízení územní, stavební, kolaudační a sankční) i řízení vyvlastňovací podle vyvlastňovacího zákona. Publikace je určena zejména podnikatelům ve stavebnictví, podnikovým právníkům a zaměstnancům stavebních úřadů, jako učební pomůcku ji využijí i studenti právnických fakult.

Trávit čas knihou Stavební právo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Stavební právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ms - Advokáti / Mantič / Škrobánek

Předkupní právo, § 101 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Předkupní právo, § 2140 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. KSČM: Ať má stát předkupní právo na půdu zemědělců! Předkupní právo, § 101 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb., porovnání znění k 1.7.2010
Stavební právo upravuje v oblasti stavebnictví a územního plánování jednak vztahy osob, které vzájemně stojí v rovném postavení, tak i vztahy, ve kterých vystupuje orgán veřejné moci v nadřazeném postavení vůči ostatním účastníkům, kdy orgán veřejné moci v mezích daných příslušným právním předpisem rozhoduje o jejich právech a povinnostech či o ...