Český les

Peticenemocnicesusice.cz Český les Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Český les.pdf

POPIS

Druhá publikace ediční řady Krajina a lidé navazuje na první svazek Šumava – příroda, historie, život a na jejím vzniku se opět podílela celá řada renomovaných odborníků všech vědních oborů (geologové, geografové, meteorologové, zoologové, botanici, ekologové, etnografové, historikové, historikové umění, památkáři, historikové techniky, sociologové).

Český les je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Český les na peticenemocnicesusice.cz

Kudy z nudy - CHKO Český les

Stránky letního slunečního tábořiště na Zlatém potoce v Českém lese.
Na území CHKO Český les se nachází také sedm evropsky významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a nivní potok, Radbuza - Nový Dvůr - Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les. Na území CHKO Český les se dále nachází 10 exemplářů a 12 skupin památných stromů.