Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Peticenemocnicesusice.cz Přehled judikatury ve věcech práva na informace Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: František Korbel

NÁZEV SOUBORU: Přehled judikatury ve věcech práva na informace.pdf

POPIS

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout. Člení se na šest částí, a to: - základy práva na informace (základní pojmy a situace), - povinné subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky, veřejné instituce, jejich působnost, postavení nadřízených orgánů při poskytování informací), - vztah k jiným právním předpisům (např. zák. o obcích, správnímu řádu, zák. o veřejných zakázkách atd.), - ochrana informací (utajovaných, soukromí a osobních údajů, obchodního tajemství, majetkových poměrů, o trestním řízení a další), - proces poskytování informací (žádost, rozhodnutí, zpoplatnění, opravné prostředky, řízení před soudem, výkon rozhodnutí), - další aktuální judikáty (včetně judikatury ESLP). Publikace je určena zejména pro pracovníky státní správy, samosprávy a všech dalších institucí s povinností k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Bude též dobře využitelná pro žadatele o informace, advokáty, správní soudy, ale i studenty pro rozšíření podkladů v předmětech správního a ústavního práva.

Přehled judikatury ve věcech práva na informace je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Korbel. Přečtěte si s námi knihu Přehled judikatury ve věcech práva na informace na peticenemocnicesusice.cz

Prehled judikatury wolters kluwer levně | Blesk zboží

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání v knize usnadní
66. Možnost volby procesního režimu žádosti oinformace účastníkem řízení . . . . . .152 67. Vztah k zákonům o obcích, o krajích