Manažerské účetnictví pro strategické řízení

Peticenemocnicesusice.cz Manažerské účetnictví pro strategické řízení Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Libuše Šoljaková

NÁZEV SOUBORU: Manažerské účetnictví pro strategické řízení.pdf

POPIS

Kniha se podrobně zaměřuje na možnosti využití manažerského účetnictví jako významného prvku strategického řízení firmy. Orientuje se na faktory ovlivňující strategickou výkonnost a tvorbu hodnot v podniku, sestavování strategických plánů a rozpočtů, strategické řízení po linii výkonů, řízení a analýzu ziskovosti zákazníků a odpovědnostní řízení, v jehož rámci analyzuje strategická hodnotová i věcná kritéria měření výkonnosti, motivace a hmotné zainteresovanosti příslušných útvarů.

Trávit čas knihou Manažerské účetnictví pro strategické řízení! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Manažerské účetnictví pro strategické řízení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Manažerské účetnictví - European Business School

Manažerské účetnictví. Cílem modulu je seznámit posluchače se základními funkcemi manažerského účetnictví v řízení podniků. Po jeho úspěšném absolvování by měl být posluchač schopen: ... využitelné pro operativní, taktické a strategické řízení ...
Manažerské účetnictví - shromažďuje účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o variantách budoucího vývoje podnikatelského procesu. Informační zajištění řídicího cyklu. Proces řízení => plánování, organizace a motivace, realizace, kontrola, analýza, přijetí opatření