Libellus Amicorum Beket Bukovinská

Peticenemocnicesusice.cz Libellus Amicorum Beket Bukovinská Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Lukáš Konečný

NÁZEV SOUBORU: Libellus Amicorum Beket Bukovinská.pdf

POPIS

Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory. Do sborníku přispěly dvě desítky badatelů jak domácích (kromě obou editorů Polana Bregantová, Sylva Dobalová, Eliška Fučíková, Charlotta Kotíková, Vojtěch Lahoda, Martin Mádl, Ivan Muchka, Ivo Purš, Štěpán Vácha, Hana Seifertová, Petr Wittlich), tak zahraničních badatelů (Günter Irmscher, Lars Olof Larsson, Dorothy Limouze, Sergius Michalski, Jürgen Müller, Madelon Simons, Ilja Veldman, Thea Vignau-Wilberg, Jürgen Zimmer).Příspěvky se vesměs vážou k období císaře Rudolfa II. a umění jeho doby, takže na rozdíl od průřezových "Festschriftů" lze očekávat, že tento svazek se stane organickou součástí základní literatury pro budoucí rudolfinské bádání.

Trávit čas knihou Libellus Amicorum Beket Bukovinská! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Libellus Amicorum Beket Bukovinská a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Libellus Amicorum Beket Bukovinská | kniha

Významnou publikací, kterou Ústav dějin umění AV ČR v roce 2013 vydal, je obsáhlý sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory. Do sborníku přispěly dvě desítky badatelů jak domácích (kromě obou editorů Polana Bregantová, Sylva ...
Libellus amicorum : Beket Bukovinská, vydání: 1. vyd., rok: 2013, počet stran: 18 s. … mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun. Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej ...