Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině

Peticenemocnicesusice.cz Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Klaus Dörner

NÁZEV SOUBORU: Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině.pdf

POPIS

Kniha pojednává o novém přístupu k léčbě psychicky nemocných, kdy příbuzní pacienta nejsou nahlíženi jako viníci onemocnění, ale jako jeho součást, neboť i oni trpí pocity úzkosti, viny a osamění. Prací ve skupinách příbuzných psychicky nemocných se mohou s těmito pocity vyrovnat, mohou se poučit z příběhů ostatních a získat tak zpět sílu pomoci nemocnému. Autory jednotlivých kapitol jsou jednak profesionální psychiatři, poskytující rady pro zakládání těchto skupin a práci v nich, a dále též sami příbuzní, kteří uvádějí své konkrétní případy a zkušenosti s prací ve skupinách. Díky pestrému spektru pohledů na celou problematiku je kniha vhodná jak pro profesionální psychiatry, kterým poskytuje pohled z druhé strany, tak i pro příbuzné psychicky nemocných, kterým dává návod, jak se vyrovnat se svými pocity.

Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Klaus Dörner. Přečtěte si s námi knihu Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině na peticenemocnicesusice.cz

FIS - Sylabus

Jinak se literatura u nás věnuje jednotlivým duševním onemocněním případně kapitolou (např. Matoušek - Sociální sluţby 2007). Zdrojem poznatků v dané oblasti zůstávají publikace zahraničních autorů dřívějšího data vydání (např. Dörner, K. a kol. - Osvobozující rozhovor - psychicky nemocný v rodině 1999).
Azzopardi, Gilles, Kniha psychotestů III: Ženská sexualita, mužská sexualita, partnerské soužití, 2003