Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupky

Peticenemocnicesusice.cz Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupky Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupky.pdf

POPIS

Tento sešit obsahuje:* zákon o soudnictví ve věcech mládeže* odměnu za odborné vyjádření* advokátní tarif* náklady trestního řízení* Rejstřík trestů* ochranu svědka* pomoc obětem trestné činnosti* zajištění majetku* výkon vazby* Probační a mediační službu* výkon trestu odnětí svobody* zabezpečovací detence* opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu* nakažlivé nemoci* omamné látky, psychotropní látky a jedy* výkon trestu domácího vězení.

Hledáte knihu Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

141/1961 Sb. Trestní řád - Zákony pro lidi

Nicméně trestní soudy soudily zpočátku jen zločiny a přečiny, přestupky posuzovaly správní orgány, až od roku 1873 se i přestupky staly soudní agendou. Takový stav vydržel až do roku 1950, kdy byl vydán jak trestní zákon, který upravoval jen trestné činy, tak trestní zákon správní, regulující pouze přestupky.
Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupky, právní stav ke dni 15.8.2010. Tento sešit obsahuje : * zákon o soudnictví ve věcech mládeže * odměnu za odborné vyjádření * advokátní tarif * náklady trestního řízení * Rejstřík trestů * ochranu svědka *pomoc obětem trestné činno