Aramejština babylónského talmudu

Peticenemocnicesusice.cz Aramejština babylónského talmudu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: Bedřich Nosek

NÁZEV SOUBORU: Aramejština babylónského talmudu.pdf

POPIS

Vědecká publikace Aramejština babylónského Talmudu je první českou prací tohoto druhu. V první části knihy autor podává výklad o vývoji . Druhá část se věnuje gramatice. Autor probírá morfologii i syntax jednotlivých slovních druhů. Důraz je kladen na morfologii slovesa a jeho skladbu. Výklad doplňuje velké množství srovnávacích tabulek, kdy k jednotlivým aramejským tvarům autor přiřazuje obdobné hebrejské tvary.

Trávit čas knihou Aramejština babylónského talmudu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Aramejština babylónského talmudu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Aramejština babylónského Talmudu: Praktická gramatika ...

Beletrie pro děti do 10 let Zásilka z Knihozemě Beletrie pro děti nad 10 let Pohádky Dětská dobrodružství Sci-fi a fantasy pro děti Dívčí knihy Knihy pro nejmenší Komiksy pro děti Básně, říkanky a písničky
Aramejština je jeden ze semitských jazyků.Ve staré formě (staroaramejština) byla asi ve 12. století př. n. l. používána kočovnými Aramejci.V 6.-5. století př. n. l. se stala úředním jazykem perské říše.Svého času to byl velice významný jazyk, nejen na Blízkém východě.V aramejštině jsou psány některé části Bible, aramejsky pravděpodobně mluvil Ježíš ...