Správny poriadok - komentár

Peticenemocnicesusice.cz Správny poriadok - komentár Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jozef Sobihard

NÁZEV SOUBORU: Správny poriadok - komentár.pdf

POPIS

V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku. Z hľadiska praktického používania publikácie sú pri jednotlivých ustanoveniach uvedené aj súvisiace predpisy a príslušná judikatúra, vybrané judikáty slovenských a českých súdov týkajúce sa správneho poriadku, ako aj odkazy na slovenskú a českú odbornú časopiseckú literatúru. Konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej a verejnej správy býva v praxi často zložité a kladie vysoké nároky na právne znalosti. Publikácia bude zaiste praktickým pomocníkom pre zamestnancov všetkých orgánov štátnej a verejnej správy, zamestnancov obcí a samosprávnych krajov, pre advokátov, sudcov, prokurátorov, ako aj pre študentov práva.Štvrté prepracované vydanie.

Hledáte knihu Správny poriadok - komentár? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jozef Sobihard? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Správny poriadok-komentár (Sobihard J.) | bux.sk

Správny poriadok - Komentár od 3,50 € z ponuky 8 e-shopov Porovnajte ceny a parametre Správny poriadok - Komentár na Pricemanii a ušetrite až do 60 %!
Zákon č. 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) Prvá časť. ÚVODNÉ USTANOVENIA: Oddiel 1. Rozsah pôsobnosti § 1 (1) Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.