Správny poriadok - komentár

Peticenemocnicesusice.cz Správny poriadok - komentár Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jozef Sobihard

NÁZEV SOUBORU: Správny poriadok - komentár.pdf

POPIS

V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku. Z hľadiska praktického používania publikácie sú pri jednotlivých ustanoveniach uvedené aj súvisiace predpisy a príslušná judikatúra, vybrané judikáty slovenských a českých súdov týkajúce sa správneho poriadku, ako aj odkazy na slovenskú a českú odbornú časopiseckú literatúru. Konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej a verejnej správy býva v praxi často zložité a kladie vysoké nároky na právne znalosti. Publikácia bude zaiste praktickým pomocníkom pre zamestnancov všetkých orgánov štátnej a verejnej správy, zamestnancov obcí a samosprávnych krajov, pre advokátov, sudcov, prokurátorov, ako aj pre študentov práva.Štvrté prepracované vydanie.

Správny poriadok - komentár je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jozef Sobihard. Přečtěte si s námi knihu Správny poriadok - komentár na peticenemocnicesusice.cz

Správny poriadok, komentár | Odborná literatura a ...

Správny poriadok. Komentár 3. vydanie jedná sa o najčastejšie používaný zákon v legislatíve SR, obsahuje aj judikáty súdov SR čo sa týka správneho poriadku, reflektuje práva a povinnosti v zákone správneho poriadku. Zakomponovaný je podrobný výklad správneho konania nakoľko ide o podrobný a kvalitný komentár k ...
Správny poriadok. Komentár Autor Soňa Košičiarová "Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť ustanovení zákona bez odvádzania pozornosti na teoretické dišputy, ktoré by odvádzali čitateľa od hlavného zamerania a účelu komentára.