Správny poriadok - komentár

Peticenemocnicesusice.cz Správny poriadok - komentár Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jozef Sobihard

NÁZEV SOUBORU: Správny poriadok - komentár.pdf

POPIS

V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku. Z hľadiska praktického používania publikácie sú pri jednotlivých ustanoveniach uvedené aj súvisiace predpisy a príslušná judikatúra, vybrané judikáty slovenských a českých súdov týkajúce sa správneho poriadku, ako aj odkazy na slovenskú a českú odbornú časopiseckú literatúru. Konanie a rozhodovanie v oblasti štátnej a verejnej správy býva v praxi často zložité a kladie vysoké nároky na právne znalosti. Publikácia bude zaiste praktickým pomocníkom pre zamestnancov všetkých orgánov štátnej a verejnej správy, zamestnancov obcí a samosprávnych krajov, pre advokátov, sudcov, prokurátorov, ako aj pre študentov práva.Štvrté prepracované vydanie.

Trávit čas knihou Správny poriadok - komentár! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Správny poriadok - komentár a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

71/1967 Zb. Správny poriadok | Aktuálne znenie

V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto úseku.
Správny súdny poriadok - komentár Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová 22,50 € Ušetríte 18,00 € (44% ...