Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I

Peticenemocnicesusice.cz Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Johann Peter Cerroni

NÁZEV SOUBORU: Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I.pdf

POPIS

Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu v souladu s konceptem historia litteraria. Do svého slovníku, který tvoří celkem 24 abecedně řazených svazků, zařadil Cerroni všechny jemu známé vzdělance Českého království. Protože doufal v přijetí díla i mimo jazykově české či německé oblasti, zvolil jako jazyk své práce latinu. Ačkoli byl Cerroni za svého života ve světě učenců respektován a svými kolegy nabádán, aby výsledky své historické práce publikoval, k jejich vydání nakonec nedošlo. První svazek edice Cerroniho slovníku učenců zpřístupňuje dva počáteční díly práce. Na zpracování hesel se podílejí latinisté, germanisté, bohemisté a hebraista, kteří edici opatřili textově-kritickým aparátem a výkladovými poznámkami a přeložili latinské biogramy učenců do češtiny.

Hledáte knihu Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Johann Peter Cerroni? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Scriptores Regni Bohemiae I / Spisovatelé království českého I

Kupte knihu Scriptores Regni Bohemiae III /Spisovatelé království českého III, (E-F) od Johann Peter Cerroni na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Spisovatelé Království českého. Díl I.: A--B. Scriptores Regni Bohemiae. Tomus I.: A-B - Johann Peter Cerroni . Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753-1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny 18. století.