Trojí lid

Peticenemocnicesusice.cz Trojí lid Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: J. Bílý

NÁZEV SOUBORU: Trojí lid.pdf

POPIS

Kniha komplexně pojednává o problematice stavovství v evropském i českém kontextu. Tisíciletý vývoj vztahů mezi panovníkem a stavy, jak v teoretických konstrukcích, tak i v praxi u vybraných evropských států, poukazuje rovněž na kořeny dnešních ústavněprávních a politologických teorií.

Trojí lid je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor J. Bílý. Přečtěte si s námi knihu Trojí lid na peticenemocnicesusice.cz

Trojí lid

V základě můžeme rozeznávat trojí přístup k problému lidu: V deskriptivním a neutrálním smyslu znamená lid nejprve totéž co masa obyvatelstva, velký počet lidí, lidské osídlení určitého území nebo souhrn lidí vzhledem k určité epoše nebo dějinné události.
Petr Chelčický - o trojím lidu, o boji duchovním Úvod Středověké "učení o trojím lidu" vycházelo z fundamentálního principu tu ora, tu protege, tu labora. Imperativ "ty se modli" byl určen moci duchovní (církev), "ty ochraňuj" moci světské (král a šlechta) a příkaz "ty pracuj" (na obě mocenské skupiny) se týkal poddaných; jedni se za tebe budou ...