Manažerské účetnictví

Peticenemocnicesusice.cz Manažerské účetnictví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Alena Čechová

NÁZEV SOUBORU: Manažerské účetnictví.pdf

POPIS

Kniha pomáhá manažerům a podnikatelům lépe pochopit ekonomiku podniku, zorientovat se v účetních výkazech, finančních analýzách, kalkulacích, poradí, jak sestavit plán a strukturu nákladů. Dozvíte se, jak interpretovat účetní data a vyvozovat z nich správné závěry. Pomocí užitečných rad a názorných příkladů vede kniha manažery k takovým rozhodnutím, která zajistí dokonalé fungování a další rozvíjení podniku tak, aby byli spokojeni zaměstnanci i vedení.

Manažerské účetnictví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Čechová. Přečtěte si s námi knihu Manažerské účetnictví na peticenemocnicesusice.cz

Controlling - ManagementMania.com

V kurzu „Manažerské účetnictví" se naučíte vnímat souvislosti a principy manažerského účetnictví. Pochopíte, jak získat účetní informace, které jsou podstatné pro řízení podniku. Budete mít přehled o metodách a nástrojích, které Vám umožní sledovat hospodaření podniku.
Naopak manažerské účetnictví slouží k řízení vnitřních podnikových procesů a jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí na všech stupních podnikového vedení. Existují dva základní nosné pilíře finančního (podvojného) účetnictví, jimiž je předpoklad akruální báze a předpoklad trvání podniku.