Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela

Peticenemocnicesusice.cz Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Darina Kluchová

NÁZEV SOUBORU: Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela.pdf

POPIS

Predložená publikácia je 3. revidovaným a doplneným vydaním pôvodnej verzie, určenej pre študentov medicíny odboru všeobecného a zubného lekárstva. Mimoriadny záujem o predchádzajúce vydania tejto publikácie nás podnietil k jej úprave a k poskytnutiu jej dostatočného počtu, vyhovujúceho požiadavkám študentov. Text knihy má za cieľ pomôcť študentom lepšie sa orientovať v základných morfologických štruktúrach jednotlivých anatomických oblastí, ktoré považujeme za potrebné poznať nielen pre úspešné absolvovanie praktickej skúšky z anatómie, ale aj pre klinickú prax. Našou snahou je vyhovieť potrebám študentov v pitevni, kde ich často vidíme robiť si stručné poznámky počas praktickej inštruktáže učiteľov. V texte knižky sú uvádzané najmä štruktúry, ktoré sú viditeľné pri praktickom štúdiu ľudského tela počas pitiev na prosektovanom materiáli. Preto zdôrazňujeme, že táto knižka obsahuje len skrátený text, ktorý nie je dostačujúci pre komplexné poznanie ľudského tela, a preto študentom odporúčame, aby si dopĺňali základné vedomosti štúdiom anatómie z odporúčaných študijných zdrojov. Úvod knižky poskytuje krátke oboznámenie sa s bežne používanými skratkami podľa platnej nomenklatúry. Základný text je usporiadaný podľa študovaných oblastí anatómie v nasledovnom poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva, hlava a krk a centrálny nervový systém. Predpokladáme, že tento malý textový vklad bude prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorí hľadajú stručnú príručku pri štúdiu viditeľných štruktúr ľudského tela priamo v pitevni a snažia sa takto získať základy jeho poznania.

Trávit čas knihou Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Príručka pre štúdium anatómie ľudského tela (Darina ...

Anatómia 3 Odporúčaná literatúra. Kluchová a kol.: Anatómia trupu a končatín pre študentov zubného lekárstva, Košice, 2009; Kluchová D.: Neuroanatómia.
Viac o knihe Atlas ľudského tela (Peter Abrahams) Viac než 200 detailných a vedecky presných plnofarebných ilustrácií. Rozsiahle popisy obrázkov ponúkajú rýchly a jednoduchý prehľad ľudskej anatómie aj pre laikov. Úžasná príručka v kompaktnom formáte.