Účtovné súvzťažnosti 2014

Peticenemocnicesusice.cz Účtovné súvzťažnosti 2014 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Jana Turóciová

NÁZEV SOUBORU: Účtovné súvzťažnosti 2014.pdf

POPIS

V publikácii nájdete:úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,úplné znenie opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,úplné znenie opatrenia č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctvaopatrenie č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.Všetky predpisy sú s účinnosťou k 1. januáru 2014.

Účtovné súvzťažnosti 2014 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Turóciová. Přečtěte si s námi knihu Účtovné súvzťažnosti 2014 na peticenemocnicesusice.cz

Účtovné súvzťažnosti 2014 od 16,03 € - Heureka.sk

Kniha: Účtovné súvzťažnosti 2015 (Viera Kaletová a Jana Turóciová). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! ... Nechápem prečo by si mal niekto kupovať knihu z roku 2015 s knihou z roku 2014 -- je to to isté --- a hlavne od 01.01.2015 sa zmenili postupy účtovania -- a teda 2014 je už neplatná ...
Ročník 2014 Vydanie č. 12/2014 Vydanie č. 11/2014 Vydanie č. 10/2014 Vydanie č. 9/2014 Vydanie č. 7-8/2014 Vydanie č. 6/2014 ... Účtovné súvzťažnosti. Notifikácia Záložka Notifikácia Záložka Účtovanie vráteného garančného poistenia N Autor/i ...