Atelier RAW

Peticenemocnicesusice.cz Atelier RAW Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Atelier RAW.pdf

POPIS

Výpravná publikace představuje nejnovější tvorbu předních brněnských architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly. Patří ke generaci, která vstupovala do profesního života na přelomu osmdesátých a devadesátých let a velmi brzy dostala příležitost samostatně projektovat a stavět. Spojuje je nejen generační příslušnost, ale také hodnotová orientace, která se propisuje do jejich tvorby a zajišťuje jim na mapě soudobé české architektury osobitou pozici. K jejich charakteristickým rysům patří hledání nových možností interpretace architektonické a stavitelské tradice, respekt k místu a kontextu i zájem o materiálovou a řemeslnou stránku stavění.Svou tvorbou dokazují paradox, že je možné být konzervativní a moderní zároveň. Jejich architektura se vyznačuje jistou solidností, která však není usedlá: klasickou tradici, hladkou modernistickou eleganci i inspiraci architekturou anonymních stavitelů dovedou přetavit v soudobý a funkční nový celek. Jejich domy dobře slouží lidem mimo jiné i proto, že jsou pro ně čitelné a neztrácejí lidské měřítko. Podobnou ohleduplnost jako k člověku prokazují i k místu a krajině. Není divu, že realizace této dvojice získaly domácí i mezinárodní ocenění včetně nominace na Evropskou cenu za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award.Tvorba Tomáše Rusína a Ivana Wahly vznikající ve společném brněnském atelieru RAW se ovšem zdaleka neomezuje jen na jejich město: monografie v českém a anglickém jazyce představuje přes dvě desítky architektonických realizací a projektů z posledních deseti let pro Prahu a další místa v České republice i na Slovensku. Uvádí ji kritická esej přední české architektonické publicistky a kunsthistoričky, šéfredaktorky časopisu Zlatý řez Jany Tiché, následuje výběr staveb dokumentovaný na fotografiích Filipa Šlapala, Davida Židlického a Bořivoje Čapáka, doplněný plány a autorským komentářem.

Trávit čas knihou Atelier RAW! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Atelier RAW a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

RAW

Málokteří ze současných architektů se vyznačují takovou citlivostí k duchu místa a jeho historie, tak silným obdivem k dávno zmizelým generacím svých kolegů, jejichž dílo přetrvalo v ulicích moravské metropole, jako zakladatelé brněnského ateliéru RAW. Tomáš Rusín a Ivan Wahla bravurně překlenuli propast desítek let jednoduchým tvaroslovím staveb a úctou ke ...
Atelier RAW . List of objects 06-VP2 Revitalization of the so-called Bělidla and the bus station , Tomáše G. Masaryka / Mařákova / Kpt. Jaroše ... therefore, architecture which is raw in the sense of natural architectonic qualities, not however, raw in the sense of a dismal environment.