Arménský holocaust

Peticenemocnicesusice.cz Arménský holocaust Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Lukáš Lhoťan

NÁZEV SOUBORU: Arménský holocaust.pdf

POPIS

Mnozí již minimálně zaslechli o probíhající genocidě křesťanů v Sýrii a Iráku a o pogromech na křesťany v Egyptě či Pákistánu. Málokdo však ví, že se v oblasti Blízkého východu odehrála podobná genocida již před sto lety. Stále častější masakry křesťanského obyvatelstva pod nadvládou Osmanské říše vyvrcholily pokusem o úplné vyhlazení křesťanů - především Arménů - v oblasti dnešního Turecka, Iráku, Sýrie a Arménie.Právě tématu arménské genocidy se v základním popisu její příčiny a jejího následného průběhu věnuje tato kniha. Pokus o vyhlazení arménského národa a dalších křesťanů byl učiněn Osmany v době 1. světové války a do jisté míry předznamenal tragédii židovského holocaustu. Vždyť sám vůdce nacismu a architekt plánů na vyvraždění Židů a Slovanů Adolf Hitler se nechal slyšet: "Kdo si dnes vzpomene na masakr Arménů?"

Trávit čas knihou Arménský holocaust! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Arménský holocaust a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Břetislav Tureček popírá Arménský holocaust, podobně jako ...

Arménský holocaust - Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 - Lukáš Lhoťan Mnozí již minimálně zaslechli o probíhající genocidě křesťanů v Sýrii a Iráku a o pogromech na křesťany v Egyptě či Pákistánu. Málokdo však ví, že se v oblasti Blízkého východu odehrála podobná genocida již před ...
Já dost dobře ne, ovšem pan Břetislav Tureček obdobným způsobem bagatelizuje Arménský holocaust. Na rozdíl od popíračů toho židovského holocaust, není u nás popírání arménského holocaustu trestné. A tak si může pan Tureček v klidu překrucovat dějiny pokusu vyvraždit křesťany a Armény pod nadvládou muslimů v ...