Celostný manažment

Peticenemocnicesusice.cz Celostný manažment Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Ján Porvazník

NÁZEV SOUBORU: Celostný manažment.pdf

POPIS

Publikácia Celostný manažment je zúročením celoživotnej, viac ako 40 ročnej vedeckej, manažérskej a pedagogickej práce vedúceho autora. Oproti známym dielam zahraničných a domácich autorov z manažmentu je to kniha napísaná netradične. Celostný princíp založený na využití systémového prístupu dovolil autorovi koncipovať dielo veľmi odvážne. Obsahuje mnoho myšlienok, s ktorými sa čitateľ, či študent inde nestretne. Publikácia je určená tak pre študentov ekonómie a podnikania, najmä Ekonomickej univerzity a Bratislavskej vysokej školy práva, ako aj vedúcich pracovníkov – manažérov, ktorí aktívne pôsobia v podnikateľskej praxi.Autor veľmi hlboko analyzuje ako sa k celostnej inteligencii dopracovať výchovou, štúdiom a výcvikom a ako ohodnotiť dosiahnutý stupeň kompetentnosti (spôsobilosti). Veľkú pozornosť venuje charakteru, kreativite, temperamentu a somatike, teda vlastnostiam, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú sociálnu zrelosť subjektov manažmentu. Osobitne zaujímavé sú pohľady autora na európsky, americký a ázijský manažment, ale najmä na budúcnosť manažmentu.Obsah publikácie:Publikácia je rozdelená do 7 logických celkov – častí, ktoré obsahujú celkom 18 kapitol.Poznatky o predmete manažmentu v sústave vied Poznatky o príprave (vzdelávaní) ľudí na manžérsku spôsobilosť Poznatky utvárajúce a charakterizujúce sociálnu zrelosť subjektov manažmentu Poznatky utvárajúce a charakterizujúce praktickú (aplikačnú) zručnosť subjektov manažmentu Poznatky utvárajúce a charakterizujúce odbornú a všeobecnú zdatnosť subjektov manažmentu Poznatky o potrebe, prístupoch a metódach ohodnocovania manažérskej spôsobilosti Poznatky o histórii, súčasnosti a budúcnosti manažmentuTak ako prvými dvoma vydaniami autor prekvapil širokú čitateľskú obec, aj tretím doplneným vydaním autor opäť prekvapuje širokú a nie len odbornú čitateľskú verejnosť.

Trávit čas knihou Celostný manažment! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Celostný manažment a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Celostný manažment | HladoHlas

Portaro - Webový katalog knihovny. Knihovna postupně obnovuje svůj provoz. V běžné provozní době lze v přízemí ústřední budovy vracet knihy a jiné vypůjčené dokumenty v samoobslužném automatu.
Total Quality Management (TQM) je veľmi komplexná technika, ktorá kladie dôraz na riadenie kvality vo všetkých dimenziách života organizácie. Prekračuje tak rámec riadenia kvality a stáva sa aj metódou strategického riadenia a manažérsku filozofiou pre celé konanie organizácie.