Dětská kresba jako diagnostický nástroj

Peticenemocnicesusice.cz Dětská kresba jako diagnostický nástroj Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Georges Cognet

NÁZEV SOUBORU: Dětská kresba jako diagnostický nástroj.pdf

POPIS

Dětská kresba má své místo při psychologickém vyšetření dítěte. Vypovídá o jeho vnitřním světě, jeho představivosti, kreativitě. Využívá se také během psychoterapie; vychovatelům prozrazuje stupeň vývoje dítěte vzhledem k průměru (pokročilejší, nebo opožděný vývoj).Autor, klinický psycholog, vychází ve své knize ze své klinické psychologické praxe s dětmi a dospívajícími. Věnuje se nejprve tzv. volným kresbám, ukazuje vyjádření úzkosti, traumatických epizod a sexuálního násilí v kresbách dětí. Dále porovnává volné kresby s testovými kritérii TAT a přestavuje modelové záznamy postupů při rozhovorech s jednotlivými dětmi, analýzy obrázků a vytváří analytické tabulky grafických postupů v kresbě.V závěru jsou analyzovány tematické kresby (lidské postavy, kresby, rodiny, stromu aj.), které autor využívá ve své praxi a pro něž navrhuje interpretační postupy.Knihu budou s prospěchem číst dětští psychologové a terapeuti, studující psychologie, rodiče.

Trávit čas knihou Dětská kresba jako diagnostický nástroj! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Dětská kresba jako diagnostický nástroj a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Dětská kresba jako diagnostický nástroj - Georges Cognet ...

Všechny informace o produktu Kniha Dětská kresba jako diagnostický nástroj, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Dětská kresba jako diagnostický nástroj.
KRESBA JAKO DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ NEPROJEKTIVNÍ KRESEBNÉ TECHNIKY OBKRESLOVÁNÍ PŘEDLOH Úroveň jemné motoriky a zrakového vnímání Senzomotorická zralost Neverbální inteligence dítěte Paměť a představivost zde nehrají roli TEST KRESBY LIDSKÉ POSTAVY 1926 - F. Goodenoughová 1982 upraven a standardizován na českou populaci (Šturma a Vágnerová) - 3,5 - 11 let ...