Praktikum finančního účetnictví

Peticenemocnicesusice.cz Praktikum finančního účetnictví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Petr Valouch

NÁZEV SOUBORU: Praktikum finančního účetnictví.pdf

POPIS

Praktikum umožňuje čtenářům osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, metod a postupů účtování. Tematicky navazuje na Praktikum pro ekonomická, finanční a právní studia, které vydalo nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2013. Obsahem publikace jsou neřešené a částečně i vyřešené příklady z oblasti finančního účetnictví v podnikatelské sféře. Hlavním smyslem příkladů předkládaných k řešení je osvojení si základních souvztažností účtů a postupů v jednotlivých tematických okruzích, členěných podle charakteru účtových tříd. Řešení příkladů vyžaduje v nezbytné míře i znalosti problematiky daní, oceňování majetku a závazků a metod odpisování. Vedle klasických účetních úloh se publikace věnuje i procesům účetní uzávěrky a sestavení účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy). Jednotlivé příklady jsou zadávány většinou tak, aby bylo možné řešení uvést přímo do studijního textu. Jako metodická pomůcka k osvojení postupů řešení příkladů jsou v poslední kapitole praktika uvedeny vyřešené ukázkové příklady. Praktikum je určeno pro studium finančního účetnictví v ekonomických, finančních a právních oborech, ale může být užitečné i pro čtenáře, kteří se zabývají účetnictvím v podnikatelské praxi a chtějí si rozšířit, resp. ověřit své znalosti.

Trávit čas knihou Praktikum finančního účetnictví! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Praktikum finančního účetnictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Praktikum finančního účetnictví | Eshop Burzy učebnic

Praktikum finančního účetnictví. Eshop Burzy učebnic. Rok vydání: neuveden ISBN: 9788073804855
Všechny informace o produktu Kniha Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia 2.vydání, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia 2.vydání.