Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave

Peticenemocnicesusice.cz Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Miloš Poliak

NÁZEV SOUBORU: Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave.pdf

POPIS

Táto vysokoškolská učebnica predstavuje zhrnutie základných požiadaviek prístupu na trh v cestnej doprave a zasielateľstve. Učebnica sa venuje postupu založenia právnickej osoby a porovnávaním výhod a nevýhod podnikania vo vo forme právnickej osoby vo vzťahu k fyzickej osobe.V ďalšej časti publikácia zvádza požiadavky, ktoré musí spĺňať podnikateľ, pokiaľ uvažuje s podnikaním v oblasti dopravných alebo zasielateľských služieb.Učebnica poskytuje základné informácie potrebné na získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti dopravy a zasielateľstva.

Hledáte knihu Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Miloš Poliak? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

56/2012 Z.z. - Zákon o cestnej doprave - SLOV-LEX

Obec dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou, vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú obcou a majú v nej zastávku, schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave.
Vzory žiadostí pre podnikanie v nákladnej doprave. Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej * osobnej cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Žiadosť o udelenie licencie spoločenstva (podľa čl.4 nariadenia (ES) č.1072/2009)