Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave

Peticenemocnicesusice.cz Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Miloš Poliak

NÁZEV SOUBORU: Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave.pdf

POPIS

Táto vysokoškolská učebnica predstavuje zhrnutie základných požiadaviek prístupu na trh v cestnej doprave a zasielateľstve. Učebnica sa venuje postupu založenia právnickej osoby a porovnávaním výhod a nevýhod podnikania vo vo forme právnickej osoby vo vzťahu k fyzickej osobe.V ďalšej časti publikácia zvádza požiadavky, ktoré musí spĺňať podnikateľ, pokiaľ uvažuje s podnikaním v oblasti dopravných alebo zasielateľských služieb.Učebnica poskytuje základné informácie potrebné na získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti dopravy a zasielateľstva.

Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Poliak. Přečtěte si s námi knihu Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave ...

To oprávnenie na podnikanie sa vydáva na požadovaný počet vozidiel. zákony vzťahujúce sa na podnikanie v NCD okrem tých istých ako v zasielateľstve a zákone o cestnej doprave: - zákon o správnom konaní - zákon o priestupkoch - zákon o odpadoch - zákon o konkurze a vyrovnaní Doklady umožňujúce podnikať v cestnej doprave: 1.
Táto vysokoškolská učebnica predstavuje zhrnutie základných požiadaviek prístupu na trh v cestnej doprave a zasielateľstve. Učebnica sa venuje postupu založenia právnickej osoby a porovnávaním výhod a nevýhod podnikania vo vo forme právnickej osoby vo vzťahu k fyzickej osobe.